BANKEN EN FINANCIËLE MARKTEN IN VOGELVLUCHT

Zonder banken en financiële markten zou onze huidige economie en welvaart niet mogelijk zijn. En of u het nu leuk vindt of niet, banken waren en zijn onmisbaar voor onze moderne maatschappij door hun sleutelrol in de werking van onze economie. Iedereen doet, al dan niet bewust, dagelijks zaken met of via banken, zoals betalingsverkeer. Maar hoeveel weet u nu echt van banken? Hoe is het mogelijk geweest dat banken een ongekende crisis op financiële markten en onze economie hebben veroorzaakt? Wat is de invloed van banken op ons dagelijks leven en waarom zijn ze zo belangrijk? Wat doen banken op financiële markten en waarom?
Door een groot aantal schandalen is bij financiële instellingen is het belang van de compliancefunctie sterk toegenomen. Een aantal schandalen is veroorzaakt door onbevoegde handelsactiviteiten van zogenaamde ‘rogue traders’, zoals Nick Leeson (Barings Bank), Jérôme Kerviel (Société Générale) en Kweku Adoboli (Union Bank of Switzerland). Dichter bij huis staande schandalen zijn Woningbouw Coöperatie Vestia en de problemen met MKB swaps. Vanwege de financiële- en imagoschade richt de compliancefunctie zich ook intensief op handelsactiviteiten van banken op de financiële markten om toekomstige affaires te helpen voorkomen.
Dit boekje heeft als doel om lezers een helder overzicht te verschaffen van de financiële markten en zoomt in op banken, toezichthouders, producten, prijsvorming, handels motivatie en organisatie, risico’s en compliance.

Inhoud
Na een korte introductie over geld, komen in Deel I de kernactiviteiten van banken in beeld. Deel II gaat over verschillende banksoorten, de oorzaak van de financiële crisis van 2008 en de “Bazelse Akkoorden” waarop het toezicht van centrale banken is gebaseerd. In Deel III volgt een overzicht van activiteiten op de Financiële Markten: de motivatie om bepaalde soorten financiële producten te verhandelen en hoe de prijsvorming tot stand komt. Deel IV gaat in op de organisatie van de handel: de dealing room, de beurs en Over-The-Counter handel. Na een introductie van diverse risico’s, komt in Deel V het belang van compliance in de financiële sector aan de orde aan de hand van een aantal calamiteiten. Tenslotte volgt in Deel VI een samenvatting over de 2008 kredietcrisis met een historisch perspectief, bedoeld als vingerwijzing voor de toekomst van de financiële sector.

Aantal pagna’s: 60
Aanschaf: EUR 25
Mail s.v.p. voor aanvraag: info@financialtraininghub.com
Zie ook E-learning module


UNDERSTAND BANKS AND FINANCIAL MARKETS

Starting in the ’80s, banks have become huge financial supermarkets offering a wide range of different services and products. Employees in these large banks have developed specialized expertise in the area in which they decide to make a career. Along with rapid developments in information technology this has resulted in large IT departments staffed by people without any particular financial and banking education.

For example: How was it possible that the 1929 financial crisis was repeated by the 2008 credit crisis? The outrage and confusion illustrates the knowledge gap of understanding what banks do, what happens on financial markets and what is needed to prevent a derailment of the financial sector. Since 2005, I train people in the financial sector and I have created this E-book to bridge the basic knowledge gap. Besides clarifying graphs, the book is illustrated by Bas Kohler’s cartoons. Also, you can use the selected internet links to access short video’s, specific information sources and the central bank game.

Example of the topics covered by this E-book are:
• Money types and the role of Central Banks;
• Different bank types and their activities;
• The 3 financial product categories to trade capital, foreign currencies and risk
• Financial market products trading: how, why and by whom;
• Dealing room activities;
• Types of derivative products and why they are used;
• The source of the 2008 financial crisis and how it can be prevented;


$9.49

 

 

Understand Banks and Financial Markets: An Introduction to the International World of Money & Finance


Free Sample

 

Buy Now


Back to Top